Fees

Reiki Treatment fees:

£25 – 30 minutes

£40 – 60 minutes

£60 – 90 minutes